SZIE KOTI

Intézetünkről

A Környezettudományi Intézet 4 belső és 1 kihelyezett tanszékből áll. A Talajtan, a Vízgazdálkodási Agrometerológia, Környezeti kémiai és Hulladékgazdálkodási Tanszékek a gödöllői kampuszon, az Agrárkörnyezettani Tanszék a budai kampuszon, a kihelyezett Talajtani és Agrokémia Tanszékünk (mely at MTA, ATK része), Budapesten a Herman Ottó úton működnek. Az intézeti egységek oktatói, kutatói és műszaki infrastruktúrája biztosítják a Környezettudományok széles spektrumának művelését, és kimagasló oktatását. Az Intézet tudományos alapértékei, kutatási és oktatási tevékenysége, a Stefanovits Pál által megteremtett iskola környezet tudatos elveit követik.

(Az egyes tanszékek részletes bemutatása a tanszéki oldalakon)

 

Az intézet gondozásában (akkreditáció, ill. szakvezetés) levő magyar és angol nyelvű BSc és MSc szakok:

Környezetmérnöki BSc és MSc / Environmental Engineering BSc és Msc

Mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki MSc /Agricultural Water Management Engineering MSc

Az intézet gondozásában (akkreditáció, ill. szakvezetés) szakirányú továbbképzések:

Talajtani és Talajvédelmi szakmérnöki, Precíziós mezőgazdálkodási szakmérnöki,

Hulladékgazdálkodás szakmérnöki, Biológiai talajerőgazdálkodási szakmérnöki szakok

 

Az intézethez köthető doktori iskola:  Környezettudományi Doktori Iskola

 

Intézetünk személyi állományát 5 egyetemi tanár (köztük 1 az MTA rendes 1 pedig levelező tagja, 1 emeritus) 12 docens, 7 adjunktus, 6 további kutató munkatárs, tudományos munkatárs, további kutató, 4 igazgatási /adminiszrációs munkatárs, 6 labortóriumi mérnök/asszisztens,   9 magyar és 20 külföldi (Stipenium Hungarikum ösztöndíjas) doktorandusz alkotja.

 

Kiemelt pubilkációk (részletesebb információ a tanszéki oldalakon):

English