T a n t á r g y a i n k

ˇ

ˇ Környezetvédelmi analitika
Nappali: SMKKB2023KN

ˇ Mezőgazdasági kémia
Nappali: SMKKB2031XN
Levelező: SMKKB2011GL, GTK1211BAL

  Műszaki kémia (nappali) SMKKB2011XN

ˇ Műszaki kémia (levelező)
SMKKB2011XL

ˇ Műszeres környezetanalitika, monitoring
Nappali: SMKKB4022KN
(SMKKB4022KL)

ˇ Biokémia és szerves kémia diszciplinák tantárgyai

  Műszeres környezetvédelmi analitika     
Nappali: SMKKB4011ÖN

ˇ Szervetlen kémia
SMKKB2012KN

 

  Geokémia
Nappali: SMKTG4032KN
Levelező: SMKTG4032KL

ˇ Háztartásvegyipari és kozmetikai áruismeret
Nappali: SMKKB3813KN

ˇ Kémiai analízis
Nappali: SMKKB2072KN

ˇ Környezeti erőforrásgazdálkodás        
Nappali: SMKTG4042KN
Levelező: SMKTG4042KL

Angol nyelvű képzés:

ˇ Contamination Risk Assessment and Modelling
SMKKB4019XN

 

PhD képzés:

ˇ Alkalmazott környezeti geokémia (PhD)
SDIKTD025Szabályzatok:

 

TDK szabályzat (forrás: MKK)Letöltés

 

Szakdolgozat és Diploma szabályzat (forrás: MKK)Letöltés

 

 

Demonstrátori munkára jelentkezés

(forrás: MKK)Letöltés

 

 

Kedvenc interaktív periódusos rendszerünk

Megnyitás

Tanszékünk magyar és angol nyelven számos, a kémia tudományterülethez kapcsolódó tartárgyat oktat, az általános kémiai ismeretektől, a környezeti kémia, geokémia és analitikai kémia differenciált szakmai ismeretekig négy képzési szinten, a BSc, az MSc, a PhD és a szakmérnök képzések hallgatói számára.