SZIE KEMT

Dr. Szabó Katalin Zsuzsanna

tanszéki mérnök

Iroda: Főépület 1104

Telefon: +3628/522-000/1725

E-mail: Szabo.Katalin.Zsuzsanna@mkk.szie.hu

Fogadóóra: kedd 14:00-15:00

Letölthető CV, publikációs lista, MTMT link

Szabó Katalin Zsuzsanna az Eötvös Loránd Tudományegyetem környezettudomány szakán szerzett környezet-földtudomány szakirányú, okleveles környezetkutató diplomát (MSc) 2009-ben. Kutatómunkáját az ELTE TTK Kőzettani és Geokémiai Tanszéken működő Litoszféra Fluidum Kutató Laboratóriumban és az Atomfizikai Tanszéken párhuzamosan végezte. Tudományos Diákköri munkáiban talaj és építőanyag minták környezetgeokémiai vizsgálatait végezte, valamint Cs-137 radioizotóp térbeli és vertikális eloszlását vizsgálta talajokban. Diplomamunkája során a Talajvédelmi Információs és Monitoring Rendszer (TIM), Pest megyéből származó talajmintáinak radioaktivitását vizsgálta, térképezte. Az ELTE TTK Környezettudományi Doktori Iskolában végzett kutatása során, Magyarországon elsőként alkalmazott egy nemzetközileg elfogadott geogén radonpotenciál térképezés módszert, egy kiválasztott régióban. 2012-ben elnyert egy egy éves Jedlik Ányos Doktorjelölt Ösztöndíjat, PhD tudományos fokozatot 2014-ben szerzett. 2011 óta az Európai Bizottság, Joint Research Center, Radioactivity Environmental Monitoring (EC JRC REM) csoport, „European Atlas of Natural Radiation” és „European Radon Map” projektjei magyarországi radon adatkezelő és szolgáltató csoportjának titkára. 2014 novemberétől a Kémia Tanszék munkatársa.

Kutatási terület:

Geogén radonpotenciál térképezés, természetes radioaktivitás, környezetgeokémia.

Válogatott publikációk:

Szabó, K.Z., Horváth, Á., Szabó, C., 2014. Geogén radonpotenciál térképezés Pest és Nógrád megye területén, Nukleon, VII. évf. p. 153.

Szabó K.Z., Jordan G., Horváth Á. and Szabó Cs., 2014. Mapping the geogenic radon potential: methodology and spatial analysis for Central Hungary. Journal of Environmental Radioactivity, 129:107-120.

Szabó, K.Z., Jordán, G., Horváth, Á., Szabó, C., 2013. Dynamics of soil gas radon concentration in a highly permeable soil based on a long-term high temporal resolution observation series, Journal of Environmental Radioactivity 124:74–83.

Szabó, K.Z., Udvardi, B., Horváth, Á., Bakacsi, Zs., Pásztor, L., Szabó, J., Laczkó, L. & Szabó, Cs., 2012. A talajok cézium-137 koncentrációja Pest megyében, Nukleon, V. évf. p. 109.

Szabó, K.Z., Udvardi, B., Horváth, Á., Bakacsi, Zs., Pásztor, L., Szabó, J., Laczkó, L. & Szabó, Cs., 2012. Cesium-137 concentration of soils in Pest County, Hungary. Journal of Environmental Radioactivity 110:38-45.