SZIE KEMT

Dr. Jordán Győző

egyetemi docens, tanszékvezető

Iroda: Főépület 1107

Telefon: +3628/522-000/1721

E-mail: jordan.gyozo@mkk.szie.hu

Fogadóóra: kedd 14:00 - 15:00

Letölthető CV, publikációs lista, MTMT link

Jordán Győző az Eötvös Loránd Tudományegyetem földtudományi szakán szerzett egyetemi diplomát (MSc) geológia és környezeti geológiából 1993-ban. Harmadéves földtudományi tanulmányait Nagy Brittaniában a Queen's University of Belfast egyetemen végezte. Posztgraduális tanulmányainak részeként 1995-ben MSc fokozatot (Fil. Lic.), majd 2004-ben PhD tudományos fokozatott szerzett Svédországban az Uppsala University, Institute of Earth Sciences intézetben. 2006-ban posztdoktori munkáját Bécsben a University of Natural Resources and Applied Life Sciences (BOKU) egyetemen folytatta. 1996-2012. között a Magyar Állami Földtani Intézet (MÁFI) Vízföldtani Főosztályán, majd a Környezetföldtani Osztályán dolgozott. 2001-2004 között tudományos kutatóként (research fellow) dolgozott a Joint Research Centre (JRC), European Commission intézetben, Olaszországban, ahol az EU Bányászati Hulladék Direktíva szakmai előkészítését végezte. 2000-ben Vendégkutatóként Hollandiában az International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation (ITC) intézetben üledék transzport modellezéssel kapcsolatos kutatásokat folytatott. A 2006 és 2007 években U.S. Geological Survey (USGS), Egyesült Államokban, szintén vendégkutatóként toxikus szennyeződések geokémiai modellezésén dolgozott. 2007-től tudományos főmunkatárs, majd 2010-től a Környezetföldtani Osztály osztályvezetője. Egy környezetgeokémiai EuropeAID projekt vezetője Törökországban (2013-2014). Témavezetője volt több Nemzeti és EU projektnek. 2012-2013. között az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézetben tudományos főmunkatársként folytatta geokémiai kutatómunkáját. Jordán Győző több nemzetközi szakértőcsoport aktív tagjaként közreműködik, mint például az ENSZ ICPDR Danube River Basin Programme ’Accidental Pollution Task Group', GEMAS European Geochemical Atlas of Grazing Lands and Agricultural Soils Programme Expert Group, illetve a European Commission 'Mine Waste Inventory Working Group' (2007-2012). Társ-szerkesztője a Springer Journal of Mine Water and Environment tudományos folyóiratnak, illetve tagja a Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences Scientific Reviewers Board-nak. Jordán Győző számos hazai és nemzetközi szakmai díj és ösztöndíj nyertese (MTA, EU, Fulbright, Norvég Alap, Eötvös). Oktatási tevékenysége hazai és külföldi posztgraduális MSc és PhD hallgatók témavezetésére fókuszál (PhD: 9, MSc: 11, BSc: 1).    

Oktatott tantárgyak:

Geokémiai Körfolyamatok (Környezetmérnök MSc), Alkalmazott környezetgeokémia (Környezettudományi PhD), Contamination Risk Assessment and Modelling (MSc).

Kutatási terület:

Környezetgeokémia, Numerikus modellezés, Szennyeződés kockázatelemzés, Térbeli folyamatok vizsgálata.

Válogatott publikációk:

Volgyesi P., Jordan G., Zachary D., Szabo Cs., Bartha A. and Matschullat J., 2014. Attic dust reflects long-term airborne contamination of an industrial area: A case study from Ajka, Hungary. Applied Geochemistry, 46:19-29.

Szabo K.Z., Jordan G., Horvath A. and Szabo Cs., 2014. Mapping the geogenic radon potential: methodology and spatial analysis for Central Hungary. Journal of Environmental Radioactivity, 129:107-120.

Abdaal A., Jordan G. and Szilassi P., 2013. Testing contamination risk assessment methods for mine waste sites. Water, Air and Soil Pollution, 224:Paper 1416.

Reimann C., Flem B., Fabian K., Birke M., Ladenberger A., Négrel P.,  Demetriades A.,  Hoogewerff J., The GEMAS Project Team (Jordan G.), 2012. Lead and lead isotopes in agri-cultural soils of Europe – The continental perspective. Applied Geochemistry, 27:532–542.

Fugedi U., Kuti L., Jordan G. and Kerek B., 2010. Investigation of the hydro-geochemistry of some bottled mineral waters in Hungary. Special Issue: M. Birke A. Demetriades and B. De Vivo (Eds.) Mineral waters of Europe. Journal of Exploration Geochemistry, 107:305-316.