SZIE KEMT

Dr. Heltai György

professor emeritus

Iroda: Főépület 1103

Telefon: +3628/522-000/1720

E-mail: heltai.gyorgy@mkk.szie.hu

Fogadóóra: csütörtök 10:00 - 11:00

Heltai György 1969-ben szerzett középiskolai tanári diplomát az ELTE kémia-fizika szakán. 1969-től 2013-ig volt a tanszék dolgozója. 1973-ban egyetemi doktori, 1980-ban kandidátusi fokozatot szerzett kémiai tudományból. 2006-ban védte meg az MTA doktora címét. 1981-ben egyetemi docensi, 1991-ben egyetemi tanári kinevezést kapott.1998-tól 2011-ig vezette a Kémia és Biokémia Tanszéket. 1983-tól 1986-ig dékánhelyettes, 1997-től 1999-ig a Mezőgazdaságtudo-mányi Kar dékánja. 1990-1996 között a GATE tudományos rektorhelyettese. 2009-2013 időszakban a SZIE Környezettudományi Doktori Iskolájának vezetője. Tudományos munkásságát a környezetkémia, analitikai kémia, agrokémia (spektrokémiai elemanalízis és speciációs analízis; a nitrogén biogeokémiai transzformációja a talaj /növény/légkör rendszerben) területén fejtette ki. Oktatómunkája az agrármérnöki szakok kémiai alapképzésétől a környezetmérnöki képzés kémiai tantárgyainak kidolgozásáig terjed. 2001-től 2013-ig szakvezetője volt az általa megindított környezetmérnök képzésnek.

Oktatott tantárgyak:

Kémiai analízis (Környezetmérnök BSc), Környezetvédelmi analitika (Környezetmérnök BSc), Műszeres környezetanalitika és monitoring (Környezetmérnök MSc), Műszeres analitika (Környezettudományi PhD).

Kutatási terület:

Spektrokémiai elemanalízis és speciációs analízis; a nitrogén biogeokémiai transzformációja a talaj /növény/légkör rendszerben.

Válogatott publikációk:

Zimmer K., Heltai G., Flórián K., 1982. Evaluation of emission spectrograms. Progress in Analytical Atomic Spectroscopy 5:(4) pp. 341-467.

Heltai G., Broekaert J.A.C., Leis F., Tolg G., 1990. Study of a toroidal argon and a cylindrical helium microwave induced plasma for analytical atomic emission-spectrometry .1. configurations and spectroscopic properties. Spectrochimica Acta Part B, 45:(3) pp. 301-311.

Heltai G., Fuleky G., 1992. Soil analysis and Nutrition Capacity. Microchemical Journal 46:(1) pp. 4-19.

Heltai G., Percsich K., 1994. Moderated pressure microwave digestion system for preparation of biological samples. Talanta 41:(7) pp. 1067-1072.

Heltai G., Percsich K., Halasz G., Jung K., Fekete I., 2005. Estimation of Ecotoxicological Potential of Contaminated Sediments based on a Sequential Extraction Procedure with Supercritical CO2 and Subcritical H2O Solvents. Microchemical Journal 79:(1-2) pp. 231-237.