SZIE KEMT

Dudás Katalin Mária

PhD hallgató 

Iroda: Főépület 1101

Telefon: +3628/522-000/1808

E-mail: dudas.katalin.maria@hallgato.szie.hu

Letölthető CV, publikációs lista, MTMT link

Dudás Katalin Mária 2014 januárjában szerzett környezetmérnök MSc diplomát a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyész- és Biomérnöki Karán. Egyetemi évei alatt számos szakterületen ért el sikereket és kapott neves díjakat. Többek között foglalkozott szennyvíztisztítási technológiák intenzifikálásával és felszíni vizeink vízminőség-védelemével. Részt vett a Duna vízgyűjtő-specifikus szennyezőanyagok (arzén, réz, cink, króm) környezetminőségi határértékinek felülvizsgálatában, majd az új – VKI-nak megfelelő – területspecifikus határértékek meghatározásában. Két évig stratégiai és verseny-koordinátora volt a nemzetközi innovációs versenyen 2012-ben összetett 6. helyen záró Odooproject csapatának. Több egyetemi tankönyv kidolgozásában vett részt.

2014 szeptemberétől a Szent István Egyetem Környezettudományi Doktori Iskolájába jár. Témavezetője Dr. Jordán Győző tanszékvezető, témájának címe: Geokémiai reakció és transzportmodellezés potenciálisan toxikus elemekkel szennyezett talajok környezeti kockázatának tájgeokémiai vizsgálatára érzékeny vízgyűjtőkben.

Kutatási terület:

Geokémiai transzport modellezés, vízgyűjtő szintű környezeti kockázatelemzés, döntéselőkészítő módszerek, Mine Waste Directive Pre-selection Protocoll és EEA PRAMS módszerek.

Válogatott publikációk: 

Dudás Katalin Mária: Kidolgozott matematikatételek mérnökök számára. Bp. : Typotex kiadó, 2013. 84 p. ISBN 13 978 963 2791 65 4

Pokol György, Dudás Katalin Mária: Analitikai kémia: alapfogalmak, a klasszikus analízis módszerei. Bp. : Typotex kiadó, 2013. 104 p. ISBN 13 978 963 2793 05 4

Pokol György, Simon András, Bezúr László, Horvai György, Horváth Viola, Dudás Katalin Mária, Gyurcsányi E. Róbert: Analitikai kémia. Bp. : Typotex kiadó, 2011. 410 p. ISBN 13 978 963 2794