SZIE KEMT

Dr. Czinkota Imre

egyetemi docens

Iroda: Főépület 2094

Telefon: +3628/522-000/1816

E-mail: czinkota.imre@mkk.szie.hu

Fogadóóra: szerda 12:00 - 13:00

Letölthető CV, publikációs lista, MTMT link

Czinkota Imre 1982-ben szerzett középiskolai tanári diplomát az ELTE kémia-fizika szakán majd 1991-ben a GATE Talajtani és Talajerőgazdálkodási szakán. 3 év ipari tapasztalat után, 1985-től az egyetem dolgozója, 2000-ig a Mezőgazdasági Kémia Tanszéken, majd a Talajtan és Agrokémia Tanszéken. 2014-től a Kémia Tanszéken dolgozik félállásban. 1995-ben egyetemi doktori fokozatot, 1998-ban PhD fokozatot szerzett, majd 2012-ben habilitált. 2000-ben egyetemi docensi kinevezést kapott. Tudományos munkásságát a környezetkémia, talajkémia és agrokémia területén fejtette ki. Oktatómunkája alap és alkalmazott kémiai képzésekre terjed ki, kiegészítve néhány mérnöki tárggyal. Jelenleg szakvezetője a Környezetmérnök MSc szaknak.

Oktatott tantárgyak:

Általános és szervetlen kémia (Környezetmérnök BSc), Környezetkémia (Környezetmérnök MSc), Környezetszennyező anyagok (Ökotoxikológus MSc), Talajkémia (Talajtani szakmérnök, Környezettudományi PhD), Mérnöki tervezés (Környezetmérnök BSc, MSc), Environmental Soil Chemistry (MSc, PhD).

Kutatási terület:

Adszorpció, ioncsere folyamatok vizsgálata és modellezése talajokban és kőzetekben. Méréstechnikai fejlesztések.

Válogatott publikációk:

Füleky Gy., Czinkota I., 1993. Hot water percolation (HWP) a new rapid soil extraction method.  Plant and Soil, 157, 131-135.

Czinkota I., Földényi R., Lengyel Zs., Marton A., 2002. Adsorption of propisochlor of soils and components equation for multi-step isotherms. Chemosphere 48(2002), pp. 725-731

Kovács B., Czinkota I., Tolner L., Czinkota Gy., 2006. Fit Mthod for Calculating Soil Particle Size Distribution from Particle Density and Settling Time Data. Agrokémia és Talajtan, Tom 55. 295-304.

Czinkota I., Issa I., Rétháti G., Kovács B., 2006. Determination of the Behaviour and the Transport Parameters of Chromium in Soil-Water System. Agrokémia és Talajtan, Tom 55. 287-294.

Kovács A., Czinkota I., Tóth J., 2012. Improving Acid Number Testing of Biodiesel Feedstock and Produc. Journal Of The American Oil Chemists Society 89: pp. 409-417.