SZIE KEMT

Történeti összefoglaló

Magyarországon 1920-ban a Budapesti Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar keretein belül indult el az egyetemi szintű mezőgazdasági képzés, ami 1934-től a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen folytatódott.

 

Még a Tudományegyetemen 1922-ben alakult meg az Agrokémia tanszék Doby Géza professzor vezetésével, aki később a műegyetemen is a mezőgazdasági kémiai képzés vezető professzora volt, s magas szintű tudományos tevékenységet folytatott a növényi biokémia és a talajkémia területén. Doby Géza lett az 1945-ben Budapesten megalapított Magyar Agrártudományi Egyetem alapító rektora, s Karunk legmagasabb szintű tudományos kitüntetése ma is az ő nevét őrzi.

 

Az egyetemet 1950-ben telepítették Gödöllőre, ahol néhány éves átmeneti időszak után Pecznik János professzor szervezte meg közvetlen jogelődünket a Mezőgazdasági Kémia Tanszéket, ahol akkor az összes kémiai alaptárgy, az agrokémia, s a mezőgazdasági termék-feldolgozási technológiák oktatását egyesítette.

 

1980-tól 1982-ig Debreczeni Béla agrokémikus-professzor, majd ezt követően 1982-től 1998-ig Sajgó Mihály biokémikus-professzor vezette a tanszéket. 1986-ban az Agrokémiai csoport a Talajtani Tanszékhez csatlakozott, s a tanszék Kémia és Biokémia Tanszék néven működött tovább.

 

1998-tól 2012-ig Heltai György professzor vezette a tanszéket, aki 2001-ben megindította a környezetmérnök szakot karunkon, s a környezeti kémia és analitika területével bővítette a tanszék tudományos és oktatási területét.

 

2007-ben a kari intézetek megalakulásakor a Kémia és Biokémia Tanszék és a Talajtani és Agrokémiai Tanszék alapította a Környezettudományi Intézetet, az azóta is intézeti tanszékként működő Kémia és Biokémia Tanszék 2014 óta a Kémia Tanszék nevet viseli.

 

 

A tanszék gondozza a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karon és Gépészmérnöki Karon az alapozó és alkalmazott kémiai tantárgyak oktatását a különböző képzési szinteken (BSc, MSc, PhD). Tudományos tevékenysége ennek a széles oktatási spektrumnak megfelelően a kémia több tudományterületére terjed ki: Analitikai kémia, Biokémia, Biogeokémia, Agrokémia, Környezeti Kémia, s jelentős részt vállal a Környezettudományi Doktori Iskola tevékenységében.

 

Az elmúlt tíz évben a tanszék számos kutatási projektben játszott vezető szerepet a környezetkémia (talaj és vízszennyezés környezeti monitorozása, transzport folyamatok elméleti és kísérleti modellezése), az analitikai kémia (spektrokémiai elemanalízis és speciációs analízis) és az agrokémia (a nitrogén biogeokémiai transzformációja a talaj /növény/légkör rendszerben) területén, továbbá részt vett a biokémia módszerfejlesztésekben különböző területeken (fehérje biokémia, enzimkinetika, enzimvizsgálatok, fehérjeszeparáció, modellezés).

Kémia, mezőgazdasági és környezeti kémia területein folynak tudományos kutatások tanszékünkön, amelyek illeszkednek a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karához tartozó Környezettudományi Intézet szakmai tevékenységéhez.

 

Együttműködésben a SZIE Regionális Tudásközponttal (RET) és a Környezettudományi Intézet laboratóriumaival a tanszékünk korszerű szervetlen és szerves kémia illetve izotóp laboratóriumaink lehetőséget biztosítanak a tudományos kutatásokhoz, a pályázati tevékenységekhez és a megbízásos feladatokhoz. Munkáink magas színvonalát jól képzett szakembereinknek, labor technikusainknak és számos PhD hallgatónknak köszönhetjük.

 

Magyar illetve angol nyelven intenzív oktatást folytatunk a kémia, a mezőgazdasági és környezeti kémia területeken, BSc, MSc és PhD szinten, nappali és levelező szakokon, valamint különböző szakmai továbbképzéseken.

 

Tanszékünk küldetése a mezőgazdasági és környezettudományi döntések illetve szakmai tevékenységek megalapozása magas szintű alkalmazott kémiai tudományos eredményekkel és korszerű szakemberképzéssel